Косогама
Контакти
ул. Акад. Борис Стефанов 5
[email protected]
+359 888 888 888
Последвайте ни
Паричната стойност на вашите вещи ще се погрижат за това!

50 до 200 лв. - 14% на месец

1.Пример: Ако вземете 100 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 14%.   (14% * 100 = 14 лв) . В края на периода трябва да върнете 114лв.

201 до 400 лв. - 13% на месец

Пример: Ако вземете 200 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 13%.   (13% * 200 = 26 лв) . В края на периода трябва да върнете 226 лв.

401 до 600 лв. - 12% на месец

Пример: Ако вземете 500 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 12%.   (12% * 500 = 60 лв) . В края на периода трябва да върнете 560лв.

601 до 800 лв. - 11% на месец

Пример: Ако вземете 700 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 11%.   (11% * 700 = 77 лв) . В края на периода трябва да върнете 777 лв.

801 до 5000 лв. - 10% на месец

Пример: Ако вземете 2000 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 10%.   (10% * 2000 = 200 лв) . В края на периода трябва да върнете 2200 лв.

50 до 100 лв. - 14% на месец

1.Пример: Ако вземете 100 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 14%.   (14% * 100 = 14 лв) . В края на периода трябва да върнете 114.

101 до 200 лв. - 13% на месец

Пример: Ако вземете 200 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 13%.   (13% * 200 = 26 лв) . В края на периода трябва да върнете 226 лв.

201 до 500 лв. - 11% на месец

Пример: Ако вземете 500 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 11%.   (11% * 500 = 55лв) . В края на периода трябва да върнете 555 лв.

501 - 700 лв. - 10% на месец

Пример: Ако вземете 700 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 10%.   (10% * 700 = 70 лв) . В края на периода трябва да върнете 770 лв.

701 до 5000 лв. - 9% на месец

Пример: Ако вземете 2000 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 9%.   (9% * 2000 = 180 лв) . В края на периода трябва да върнете 2180 лв.

50 до 100 лв. - 14% на месец

1.Пример: Ако вземете 100 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 14%.   (14% * 100 = 14 лв) . В края на периода трябва да върнете 114.

101 до 200 лв. - 13% на месец

Пример: Ако вземете 200 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 13%.   (13% * 200 = 26 лв) . В края на периода трябва да върнете 226 лв.

201 до 500 лв. - 11% на месец

Пример: Ако вземете 500 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 11%.   (11% * 500 = 55лв) . В края на периода трябва да върнете 555 лв.

501 - 700 лв. - 10% на месец

Пример: Ако вземете 700 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 10%.   (10% * 700 = 70 лв) . В края на периода трябва да върнете 770 лв.

701 до 5000 лв. - 9% на месец

Пример: Ако вземете 2000 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 9%.   (9% * 2000 = 180 лв) . В края на периода трябва да върнете 2180 лв.

50 до 200 лв. - 14% на месец

1.Пример: Ако вземете 100 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 14%.   (14% * 100 = 14 лв) . В края на периода трябва да върнете 114лв.

201 до 400 лв. - 13% на месец

Пример: Ако вземете 200 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 13%.   (13% * 200 = 26 лв) . В края на периода трябва да върнете 226 лв.

401 до 600 лв. - 12% на месец

Пример: Ако вземете 500 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 12%.   (12% * 500 = 60 лв) . В края на периода трябва да върнете 560лв.

601 до 800 лв. - 11% на месец

Пример: Ако вземете 700 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 11%.   (11% * 700 = 77 лв) . В края на периода трябва да върнете 777 лв.

801 до 5000 лв. - 10% на месец

Пример: Ако вземете 2000 лева заем за период от 4 седмици ще дължите 10%.   (10% * 2000 = 200 лв) . В края на периода трябва да върнете 2200 лв.

Месечните проценти са фиксирани и не се променят ако решиш да продължиш своя срок.

Пример: ако след договорените 4 седмици искаш да удължиш своя заем с още 4 седмици, ще платиш същия процент. В услугата на Косогама не съществуват наказателни такси/лихви. 

Месечните проценти се намаляват автоматично ако решиш да вземеш заем за по-кратък период от време.

Пример: ако искаш заем за 2 седмици и месечния процент е 10%, ще платиш само половината: 5%

Месечните проценти се намаляват автоматично ако искаш да вземеш вещта си преди края на договорения срок.

Пример: ако имаш договор за 4 седмици, но искаш да си вземеш вещта си обратно на 3-тата седмици, ще платиш само процент за 3 седмици.

Ако искаш да продължиш своя договорен период, трябва да платиш само текущия разходен процент.

Пример: ако имаш заем с 10% месечен разход и искаш да удължиш периода с още 4 седмици, трябва да заплатиш 10%.

Експертния ни екип оценява….

* Оценката на вещта е напълно безплатна

всяка вещ, която ни изпратиш

Експертен екип

Всеки от служителите на КОСОГАМА преминава обучителен период преди да извършва своята дейност. По този начин гарантираме, че дори и най-редките и специфични вещи, които получаваме, са оценени на най-високата възможна стойност. Не забравяйте, че е в наш интерес да ви предоставим максималната сума, за да възвърнете финансовия си баланс най-бързо и изплатите обратно своя заем!

Външни консултанти

Когато подадете за оценяване вещ, чиято стойност екипът на КОСОГАМА не може да определи, веднага се допитваме до експертната мрежа, която сме изградили през годините. Така всеки може да се възползва от КОСОГАМА.

Близка до пазарна стойност

Целта ни е да не се налага да продавате своите вещи и в същото време да имате достъп до тяхната парична стойност.  За да постигнем това, всеки път, когато ни изпратите вещ за оценяване се доближаваме максимално до пазарните цени в деня на запитването.

GSM

Телевизор

Часовник

Сребро

Злато

Фотоапарат

Уреди

Автомобил